Oksigen Diperlukan Untuk Pembakaran

Pembakaran berlaku apabila suatu bahan bertindak balas dengan oksigen secara kimia dan membebaskan tenaga haba dan cahaya. Oksigen, haba dan bahan api diperlukan untuk pembakaran berlaku.

     Apakah bahan yang dihasilkan semasa pembakaran? hasil pembakaran bergantug kepada jenis api yang terbakar. Terdapat dua jenis bahan api yang terbakar iaitu bahan api karbon dan bahan api hidrokarbon.

No comments:

Post a Comment